אונטריב

כל הבשרים

אונטריב

90.00

משקל

*תיתכן סטייה של עד 10% במשקל הסופי, לשני הכיוונים

כמות