אונטריב

כל הבשרים

אונטריב

80.00

משקל

*תיתכן סטייה של עד 15% במשקל הסופי, לשני הכיוונים

כמות