דל מוניקו

גריל

דל מוניקו

170.00

רמת שיוש גבוהה

יישון יבש

משקל

*תיתכן סטייה של עד 10% במשקל הסופי, לשני הכיוונים

כמות