דל מוניקו

גריל

דל מוניקו

170.00

רמת שיוש גבוהה

יישון יבש