ואסיו

כל הבשרים

ואסיו

100.00

14
ימי יישון

משקל

*תיתכן סטייה של עד 10% במשקל הסופי, לשני הכיוונים

כמות