סקירט סטייק

Products not cut

סקירט סטייק

115.00

רמת שיוש משתנה

יישון יבש

7
ימי יישון

משקל

*תיתכן סטייה של עד 10% במשקל הסופי, לשני הכיוונים

כמות