סקירט סטייק

גריל

סקירט סטייק

115.00

רמת שיוש משתנה

יישון יבש

7
ימי יישון