פיקניה

כל הבשרים

פיקניה

120.00

רמת שיוש משתנה

יישון יבש

14
ימי יישון

משקל

*תיתכן סטייה של עד 10% במשקל הסופי, לשני הכיוונים

כמות