פיקניה

כל הבשרים

פיקניה

120.00

רמת שיוש משתנה

יישון יבש

14
ימי יישון